loading...
شکوه بختیاری
آخرین ارسال های انجمن
سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 1549 دوشنبه 15 دی 1393 نظرات (4)

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺍﯾﻞ ﻣﻦ ! ﺑﺎﻣﻦ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻣﻪ ﺭﺍ
ﺩﺭﮎ ﮐﻦ ﺑﺎﻭﺭﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﻏﻤﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ
ﺍﯾﻞ ﻣﻦ ! ﻧﺎﯼ ﺗﻮ ،ﺑﺎ ،ﻧﯽ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﯼ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺗﻮ ، ﺑﺎ ،ﻫﯽ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﯾﺎﺩ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻭ ﺻﻔﺎﯼ ﻧﯽ ﻟﺒﮏ
ﮐﺎﺳﻪ ﺷﯿﺮ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﮏ
ﯾﺎﺩﮐﻮﻩ ﻭ ﯾﺎﺩﺷﺒﮕﯿﺮ ﻭﺷﮑﺎﺭ
ﺭﺩﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ " ﺑﺮﻓﺘﻮ " ﺗﺎ " ﻧﺴﺎﺭ "
ﺗﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﺱ ﺑﺎﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮ
ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ
ﻣﺎ ﺩﻟﯽ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺩﻫﺎﺗﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
ﺧﻠﻖ ﺧﻮﯼ ﺍﯾﻠﯿﺎﺗﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
ﺍﯾﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﻩ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺩﺭﺑﻠﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺑﺮﺯﮔﺮ ﻧﺎﻥ ﺟﻮﯾﻦ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ
ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ
ﮐﺘﺮﯼ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﺯﮔﺮ ﺑﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺱ ﺗﺎﻭﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮﺩﺭ ﻧﺸﯿﺐ ﺩﺭﻩ ﻫﺎ
ﮔﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺶ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﺮﺍ
ﯾﺎﺩ ﮐﻮﭺ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﺑﺨﯿﺮ
ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﯿﺮ
ﻧﯽ ﻟﺒﮏ ! ﺁﻭﺍﺯ ﮐﻦ ﺍﺯ ﮐﻮﭺ ﺍﯾﻞ
ﻟﺐ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺍﺯﮐﻮﭺ ﺍﯾﻞ
ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﯾﻞ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﮓ " ﭼﻮﯾﻞ "
ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺑﯽ ﺩﺭﻧﮓ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﻭﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭﺗﻔﻨﮓ
ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﯾﻞ ﺍﮔﺮ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺍﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯﻫﺒﻮﻁ
ﻗﺼﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ " ﺑﺮﻧﻮ " ﻭ " ﻧﺎﻥ ﺑﻠﻮﻁ "
ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﺧﻢ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﯼ ﺭﮐﺎﺏ
ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﻏﺮﻭﺑﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ
ﺭﺩﺷﺪﻥ ﺍﺯﺗﻨﮕﻪ ﻫﺎﯼ " ﺯﺭﺩﮐﻮﻩ "
ﺍﯾﻞ ﻣﺎ ﺁﻻﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻬﺘﺮﺍﺯ ﻧﯽ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ

chida بازدید : 7227 چهارشنبه 26 آذر 1393 نظرات (128)


قلعه سرد

قلعه سرد یکی از دهستان‌های بخش دهدز از توابع شهرستان ایذه در استان خوزستان می‌باشد. قلعه سرد از تیره‌های اورک از ایل دینارون بختیاری هفت لنگ می‌باشد . سرزمین زیبا و همیشه سر سبز قلعه سرد با چنار معروف کی قباد در سینه خود راز و رمزهای اسطوره‌ای تپانیده است .قلعه سرد در میان تمام طوایف بختیاری به خاک شاعر پرور معروف و مشهور است . شاعرانی چون :

1-زنده یاد ملا قلعه سردی صاحب اثر جنگنامه

2-زنده یاد سلطانمراد دانشور قلعه سردی

3-زنده یاد شجاع کیانی قلعه سردی

 

4-کوروش کیانی قلعه سردی-(ت:1354- روستاي قلعه سرد- ايذه)كارشناسي ادبيات 

مقام اول غزل و مقام اول شعر نو(كنگره شعر ايران – بندرعباس)

مقام اول غزل(كنگره شعر ايران ما- تهران)

پر افتخارترین و مشهورترین شاعر این خطه می‌باشد .کسب عناوین و مقام‌های عالی در زمینه شعر من جمله : کسب مقام اول شعر ایران ما(تهران)-مقام اول شعر شبهای شهریور(تهران)-مقام دوم شعر بین‌المللی والس-چندین دوره پیاپی کسب عناوین اول تا سوم شعر جوان ایران(بندر عباس)و دهها مقام استانی و کشوری دیگر از افتخارات این شاعر برجسته است.تسلط ایشان در شعر فارسی و فولکوریک بختیاری در حدی می‌باشد که بانوی غزل ایران "سیمین بهبهانی" در مصاحبه‌ای به تمجید از ایشان پرداخته اند.

5- نيكزاد كياني قلعه سردي

۶-وحيد کیانی قلعه سردی صاحب آثار مردی سبز – از کنار این زندگی

از بنام‌ترین شاعران این خطه اند. 

 

 

 شعر های زیبای استاد کورش کیانی در ادامه مطلب

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 2001 پنجشنبه 23 مرداد 1393 نظرات (4)

من بختیاریم.
ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺭﺱ ﻗﻮﻡ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ .
ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ .
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ
ﻫﺴﺖ .
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ .
ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ
ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ.
ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ .
ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ .
ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ. ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ .ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ.
ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ .
ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ .
ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ .
ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ .
ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟
ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ ...
ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ ...
ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ .
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ.
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻧﻢ.

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 3813 یکشنبه 29 تیر 1393 نظرات (2)

نمـودم به تـاریخ مـن بررسی
به از بختیـاری ندیدم کسی
به نـاموس غیـرت بود پایبنـد
به تـاریخ هـرگز ندیده گزند
زنش شیـرزن مردمش شیرمرد
نـدارند همتـا به روز نبـرد
چه در قم چه کرمان چه در قندهار
نمودیم ما دشمنـان تار و مار
چه گـویم که افغـان در اصفهـان
قلـم شرم دارد که سازد بیـان
گر ایران زمین بختـیـاری نداشت
گمانم که از بخت یاری نداشت
نخورد بختیـاری به میدان شکست
که یزدان پرستنده خسرو پرست
بُوَد بختـیـاری کـر بی نظیـر
که هم دست دل باز و مهمون پذیر

chida بازدید : 2568 یکشنبه 25 خرداد 1393 نظرات (5)

خواننده ای بختیاری که آینده ای روشنی خواهد داشت

ترانه هاش به سبک رپ هست و اکثرا با زبان بختیاری میخونه

امیدواریم هر روز موفق تر از دیروز باشه

در پایین آهنگهاش رو گذاشتم که دانلود کنید

  دانلود آهنگ خیلی هم خو

 دانلود آهنگ سیچه 

 
 
دانلود آهنگ کینه (کیه) همراه خانم فروزنده این آهنگ رو خونده
 
 
 
 با آرزوی موفقیت برای پویان عزیزچشمک
chida بازدید : 1804 یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 نظرات (3)

ضرب المثل های بختیاری با معنی فارسی

 آدمي که مالس اِره، ايمونس هم اِره.
"کسي که مالش مي رود، ايمانش هم مي رود."  کنايه از اينکه کسي که مالش به سرقت برود، ممکن است با مظنون شدن به اين و آن، ايمانش هم از دست برود.

آدميزاد، بونده بي باله.
"آدميزاد (همانند) پرنده اي است بدون بال".  کنايه از اينکه هر آينه ممکن است هجران و دوري براي انسان پيش آيد.
مرغ باغ ملکوتم، نيم از عالم خاک                            دو سه روزي قفسي ساخته اند از بدنم    (مولانا)

آربيز به قيلون اگو، دو سيلا داري.
"الک به قليان مي گويد: دو سوراخ داري".  اين مثل زماني بکار ميرود که کسي عيب و ايراد خود را نبيند و به دنبال عيب جويي از ديگران باشد.  (تير را در چشم خودش نمي بيند، مو را در چشم ديگري مي بيند.)

آردم بختم، آربيزم آوختم.
"آردم را الک کردم، (و) الکم را هم آويزان کردم".  کنايه از اينکه همه کارهايم را انجام داده ام و ديگر کاري براي انجام دادن باقي نمانده است.

آسيو دراره، لوينه کپنه.
"آسياب در مي آورد (توليد مي کند)، آسيابان (لوينه) مي بلعد. (مصرف مي کند)".  اين مثل را بيشتر در مورد توليد کنندگان و نان آوران خانه بکار مي برند، زمانيکه مصرف کنندگان، رعايت اندازه و اعتدال را ننمايند.

ار اِخوي خاک کني من سرت، برو سر يه تل بلندي.
"اگر (حتي) ميخواهي خاک هم بر سر خودت بريزي، برو بالاي يک تپه بلند".  کنايه از بزرگ منشي و بلند همتي است.

ار بو خونه نيدي، اِدا شاهي ايکرد.
"اگر پدر خود را نمي ديد، ادعاي پادشاهي مي کرد".  اين ضرب المثل در مورد افرادي که خيلي زود اصل و نصب خود را فراموش کرده و به ديگران تفاخر مي کنند، بکار مي رود.

ار جووم دهرست، السم نه پهرست.
"اگر پيراهنم پاره شد. اصلم نپريد (از بين نرفت)".  اين ضرب المثل بيانگر اين نکته است که فقر و تنگدستي، اصالت خانوادگي و ارزشهاي اصيل را از بين نمي برد.

ار خومه نيديه، گو رشيد خوي دارم.
"اگر خودم را نديده اي، برادر رشيد خوبي دارم".  اين ضرب المثل درباره کساني به کار ميرود که بيش از آنچه به توانائي هاي خود تکيه کنند، متکي به توانايي ديگران مي شوند.

ار دنيانه او بو وره، فلونينه خو ابره.
"اگر دنيا را آب ببرد، فلاني را خواب مي برد".  در مورد بي تفاوتي برخي افراد بکار مي رود که کاري به مسائل پيرامون خود ندارند.

ار کوگ نکنه قهقه بيجا، کي دونه کوگ کيه کرده جا؟
"اگر کبک قهقه بيجا نکند، چه کسي ميداند که کجا جاي گرفته است"؟   در مورد افرادي به کار ميرود که با طرح مسائلشان باعث افشاي راز و رمز خود مي شوند و به اصطلاح عسس مرا بگير راه مي اندازند.

بقیه ضرب المثل ها در ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

نظربدید

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 1728 چهارشنبه 07 اسفند 1392 نظرات (0)

کد های آهنگ پیشواز بختیاری

٣٣١٨٠١   بوسه زمستانی   کورش و البرز اسدپور
٣٣١٨٣٧   داینی   ملک محمد مسعودی
٣٣١٨٣٨   فائز   ملک محمد مسعودی
٣٣١٨٣٩   کی شعر تر انگیزد    ملک محمد مسعودی
٣٣١٨٩۵   کاشکی   مسعود بختیاری
٣٣١٨٩۴   هیاری   مسعود بختیاری
٣٣١٨٩٣   همدرنگ   مسعود بختیاری
٢٢١٧٩۵   هی گل   رنجبری
٢٢١٧٩٣   گویل بهاره   رنجبری
٢٢١٧٩٢   گل گندم   رنجبری
٣٣١٩٩۴   چهارشنبه سوری جدید!    دیدار محمودی
٣٣١٩٩٧   بهار چلوار   دیدار محمودی
٣٣١٩٩٩   بهار بختیاری   دیدار محمودی
۵۵١٨۵٨   آهنگ تحویل سال    ماهور
۵۵١٨۴٩   دته دته   حسین حمیدی
۵۵١٨۴٨   سه پا ، بختیاری    حسین حمیدی
٢٢١١٠٩۶   رستاک.بلال   گروه رستاک
۵۵١١١۶۶   دستمال بازی   کاکا خان حسنی
۵۵١١١۶٧   دی بلال   پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی
۵۵١١١۶٨   جونم   پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی

ارسال کد به ۷۵۷۵

 

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 8668 یکشنبه 10 آذر 1392 نظرات (0)

٣٣١٨٠٣ سرای کهن کورش و البرز اسدپور


٣٣١٨٠٤ شاهنامه کورش و البرز اسدپور


٣٣١٥٨٠ آواز دشتی با نی کوروش اسدپور


٣٣١٧٥٤ آواز کمانچه کوروش اسدپور


٣٣١٧٥٥ بهار گل کوروش اسدپور


٣٣١٧٥٧ فصل بهاربی کلام کوروش اسدپور


٣٣١٧٥٨ غم مادر کوروش اسدپور


٣٣١٧٥٩ نایی گل کوروش اسدپور


٣٣١٧٦٠ تصنیف کر بختیاری کوروش اسدپور


٣٣١٧٦١ تصنیف مادر کوروش اسدپور


٣٣١٧٦٢ تی بره کوروش اسدپور


٣٣١٧٦٣ تی بره بی کلام کوروش اسدپور

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 1227 یکشنبه 10 آذر 1392 نظرات (1)

 

در ۲ اردیبهشت ۱۳۳۸ در گتوند شوشتر در شمال استان خوزستان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در گتوند ادامه داد و در سال ۵۷ در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی پس از مدتی از این رشته انصراف داد.
قیصر امین‌پور، در سال ۱۳۶۳ بار دیگر اما در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند و در سال ۷۶ از پایان‌نامه دکترای خود با راهنمایی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان «سنت و نوآوری در شعر معاصر» دفاع کرد. این پایان‌نامه در سال ۸۳ و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

او در سال ۱۳۵۸، از جمله شاعرانی بود که در شکل‌گیری و استمرار فعالیت‌های واحد شعر حوزه هنری تا سال ۶۶ تأثیر گزار بود. وی طی این دوران مسئولیت صفحه شعر ِ هفته‌نامه سروش را بر عهده داشت و اولین مجموعه شعر خود را در سال ۶۳ منتشر کرد. اولین مجموعه او «در کوچه آفتاب» دفتری از رباعی و دوبیتی بود و به دنبال آن «تنفس صبح» تعدادی از غزلها و شعرهای سپید او را در بر می‌گرفت. امین پور هیچگاه اشعار فاقد وزن نسرود و در عین حال این نوع شعر را نیز هرگز رد نکرد.
دکتر قیصر امین‌پور، تدریس در دانشگاه را در سال ۱۳۶۷ و در دانشگاه الزهرا آغاز کرد و سپس در سال ۶۹ در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. وی همچنین در سال ۶۸ موفق به کسب جایزه نیما یوشیج، موسوم به مرغ آمین بلورین شد. دکتر امین‌پور در سال ۸۲ به‌عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزیده شد.

 آثار وي :

 طوفان در پرانتز (نثر ادبی، ۱۳۶۵)
منظومه ظهر روز دهم (شعر نوجوان، ۱۳۶۵)
مثل چشمه، مثل رود (شعر نوجوان، ۱۳۶۸)
بی‌بال پریدن (نثر ادبی، ۱۳۷۰)
به قول پرستو (شعر نوجوان، ۱۳۷۵)
مجموعه شعر آینه‌های ناگهان (۱۳۷۲)
گزینه اشعار (۱۳۷۸، مروارید)
مجموعه شعر گل‌ها همـه آفتابگردان‌اند (۱۳۸۰، مروارید) و 
دستور زبان عشق (۱۳۸۶، مروارید) اشاره کرد.
«دستور زبان عشق» آخرین دفتر شعر قیصر امین پور بود که تابستان ۱۳۸۶ در تهران منتشر شد و بر اساس گزارش‌ها، در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید.

وی پس از تصادفی در سال ۱۳۷۸ همواره از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد و حتی دست کم دو عمل جراحی قلب و پیوند کلیه را پشت سر گذاشته بود و در نهایت حدود ساعت ۳ بامداد سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶ در بیمارستان دی درگذشت. پیکر این شاعر در زادگاهش گتوند و در کنار مزار شهدای گمنام این شهرستان به خاک سپرده شد.
پس از مرگ وی میدان شهرداری منطقه 2 واقع در سعادت آباد به نام قیصر امین پور نامگذاری شد.

اگر میخواهید درباره ی قیصر امین پور بیشتربدانید به ادامه مطلب مراجعه کنید


 

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 2952 دوشنبه 31 تیر 1392 نظرات (1)

 

کورش اسدپور خواننده ی محبوب بختیاری متولد شهرستان زیبای لردگان

اگر میخواهید درباره ی کورش اسدپور بیشتر بدانید به ادامه ی مطلب بروید

 

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 1316 جمعه 21 تیر 1392 نظرات (0)
بختیاری یکیه ایر یارس بو

همه جا جور وٍلات مُو بهارٍس خُو نید

بن و کلخُنگ و بلیط کد دارس خُو نید
تمبی و دیمه و مُنگشت و دلا و سالند
هیچ جایی سر گل جور مُنارس خُو نید
کلگ و موسیر و کلوس دم برف و ریواس
ساوه هم جور کُتک مزه انارس خُو نید
بختیاری یکیه بخت ایر یارس بُو
ارکه وایک نبوون هفت و چهارس خُو نید
پیایل و زنگل ایلم همه چی افتو و مه
هیچ کس جور خُمون ایل و توارس خُو نید
پیایل و زنگل گپ جور تفنگ ایلن
ار تفنگی نبووه اسب و سوارس خُو نید
برد شیری سر خاکم بونین ار مُردم
تا نگن پشت سرم برد مزارس خُو نید
بوه مو افتو و مه دام و ددم آستاره
هیچ کس چی مو به دنیا کس و کارس خُو نید

روشن سلیمانی

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 1242 جمعه 21 تیر 1392 نظرات (0)

اي كه از اصل بد و نيک خَور خُت داری

پرده ی عيب مكن پاره، كه خت ستاری

به بياوون تو، هفتاد و دو ره پيدا هد

سيچه يه دزه من هفتاد و دو ره واداری

به همی يه نفريس، ايزنه هفتاد و دو ره

لر بد نوم ايكني، دز ولات خُت داری

دز لر ار بدزه گاو و هری ور منه مال

دين و ايمون دزت ايدزه از بد كاری

دز لر چار بز و بيگ ايدزه اما دز تو

ايزنه ور عمل خير چه گرگ هاری

دز لر نصم شوی ايبره نیمن رشتن

ای دز بد عملت رهد به دهون ماری

بونه جستی كه كني آدم وادر ز بهشت

اَر كه گندم بده سی چه به بهشت ايكاری

باغوون ور منه باغ ، ميوه ز باغس نخوره

شهدالله! تو باغوونت خوو واداری

 

او که دزّی کنه ور باغ ، نسق کن تو هنه

دز ول ايکنی و لج تو به باغوون داری؟

او که دزی کنه ور خت ، همه خلق واس نترن

تو بهشت خته زو دز نتری واداری

کرد دزی به بهشت تو گرهد از دستت

به زمين ويد تو نشونس به قرونت داری

تو فرشنيس به زمين ، ره زنه سی صرفه کار

ار نداشتی هنه جندم همه بيد بيکاری

آفريدی همه هفتاد و دو ملت به جهون

تو به هفتاد و دو ملت همه منجر داری

رهمونه اکنی روز قيومت تو دراز

خت خوو دونی چه شر و جرّ فراوان داری

هو که از جون گذره حرف بد ايگو خيلی

مو که دونم تو کشيم، سيچه نگم شرکاری

به قرونت « مكروا ... » خوندم و جر وات دارم

ديه حاشا نَتَری كرد كه خت مكاری

دز بد ذات حرومزاده ايمون دز تو

ار دلت جر نخو ای دزّه نی واداری

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 1220 جمعه 21 تیر 1392 نظرات (0)

ای سکوت کوه زرد دفتری از خاطراتت باز کن


محرمم، با خود مرا همراز کن


بهر من از عرصه میدان بگو


از تفنگ شیر علی مردان بگو


این زمین گهواره و گور من است


...

جان فشانی شور و منشور من است


ایل، سرمای زمستان دیده است


بختیاری گرگ باران دیده است


ما همان ایلیم ایل سربدار


ما همان قومیم قوم بختیار

سجاد محمدی منجرموئی بازدید : 3617 جمعه 21 تیر 1392 نظرات (0)
گاگریو
 
اُو رو تـو مـَگـريـو غـمُم زياده
...

اتـرسُـم زونـي بـره دلم نا مراده

او رو بـه مـِن تـنگ هـي اقرمنه

داغ مـرگ شـا پـيا كهنه ارمنه

او رو توف توف بكن بختت بلنده

دشمِنون مگون به ايل رود خو نمنده

كوگ « تاراز » بگوين بره « بر افتو »

تا بـيا علاءالـديـن بـخـونه از نو

شو سيا روزم سيا بكن تو « هيجار »

ار ايخوي كه بخت ايل آبوهه بيدار

گويل بيدار كنين دي « مال كنونه »

زله زيد « آستاره » صحو به آسمونه

درگل ايلن بگوين بيان پل بروني

يه ددو تيس نيد ديه سي هم زووني

دی کرج سی بختیاری آشنايه

پـرتـو عـلاءالـديـن كه با وفايه

كي تره خور بـره سي گل نـازدار

مه نو دي نیدرا بـه اي شـو تـار

برف غـم به زردكه هـي انشـينه

او كارونـم ايـگـوي دلـس ز خـينه

عـلاءالـديـن دل نازك چي گل خشخاش

مگوهين بـيو بـخون بيت قزل باش

گاگريو خـونين هـمه سي بختياري

دي كـري زس نـيكنه طلايه داري
درباره ما
Profile Pic
فعالیت های رسانه شکوه بختیاری در فضای مجازی در جهت گسترش فرهنگ بختیاری و اتحاد قوم بزرگ لر
سایت شکوه بختیاری
فروشگاه اینترنتی شکوه بختیاری
کانال تلگرام شکوه بختیاری
شکوه بختیاری در اینستاگرام
شکوه بختیاری در فیس بوک
شکوه بختیاری در تویتر
شکوه بختیاری در یوتیوب
شکوه بختیاری در آپارات
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 122
 • کل نظرات : 156
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 170
 • آی پی امروز : 38
 • آی پی دیروز : 187
 • بازدید امروز : 186
 • باردید دیروز : 949
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 6,752
 • بازدید ماه : 13,796
 • بازدید سال : 130,075
 • بازدید کلی : 1,960,876
 • کدهای اختصاصی